کارنامه های آزمون قلمچی 30 آذر 1397

زمان موردنیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

     برترین های آکادمی در آزمون قلمچی 30 آذر 1397


پشت کنکور تجربی :

صحرا افشین
بندرعباس
7094
فارغ التحصیل تجربی


مهسا مهربان
تهران
6767
فارغ التحصیل تجربی


محمد شکری
تهران
6715
پشت کنکور تجربی


زینب حسینی
خوی
6297
پشت کنکور تجربی


حانیه رهبری نیا
کرمان
6046
پشت کنکور تجربی


دوازدهم تجربی قلم چی :

نرجس رحمت

سرخس

7481

دوازدهم تجربی


آرین گرگیج
زاهدان
7112
دوازدهم تجربی


علی جباری راد
قروین
7043
دوازدهم تجربی


زهرا محمدی
تهران
6653
دوازدهم تجربی


علی علیزاده
قم
6612
دوازدهم تجربی


ویدا عباسی
مبارکه
6596
دوازدهم تجربی


مریم رضوی
مشهد
6577
دوازدهم تجربی


امیرحسین پریداد
یاسوج
6308
دوازدهم تجربی


شقایق بهشتی
تنکابن
6286
دوازدهم تجربی


سنا شیرین پرور
اصفهان
6228
دوازدهم تجربی


گلناز خاکیان
اهواز
6198
دوازدهم تجربى


محمد جواد یزدانی
شهرکرد
6171
دوازدهم تجربی


شیدا محتشم امیری
تنکابن
6154
دوازدهم تجربی


فاطمه حسینی پور
بندرعباس
6143
دوازدهم تجربی


دوازدهم ریاضی قلم چی :

محمدرضا زرعی حور
ساری
6385
دوازدهم ریاضی


کریم کریمی
اصفهان
6326
دوازدهم ریاضی


یازدهم تجربی قلم چی :

محدثه فرجی
6666
تهران
یازدهم تجربی


فریما طالب پور
تهران
6482
یازدهم تجربی


لیلا طالبی
تبریز
6283
یازدهم تجربی


یاسین حاجی محمودی
خرم دره
6006
یازدهم تجربی

80%
Awesome
  • Design