کارنامه های آزمون قلمچی 3 اسفند 1397

زمان موردنیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

       برترین های آکادمی در آزمون قلمچی 3 اسفند 1397


پشت کنکور

زهرا نادی
تجربی
فارغ التحصیل
7052


صحرا افشین
تجربی
فارغ التحصیل
6930


مهسا مهربان
فارغ التحصیل
تجربی
6848


علی محمودآبادی
تجربی
فارغ التحصیل
6616


زینب حسینی
تجربی
فارغ التحصیل
6241


حانیه رهبرى نیا
فارغ التحصیل
تجربى
6187


محمد شکری
تجربی
فارغ التحصیل
6062


دوازدهم تجربی

آرین گرگیج
تجربی
دوازدهم
7271


علی جباری
تجربی
دوازدهم
7026


ویدا عباسی
دوازدهم
تجربی
6817


امیر حسین اسحاقی
تجربی
دوازدهم
6567


امیررضا قربانی فرد
تجربی
دوازدهم
6562


شقایق بهشتی
تجربی
دوازدهم
6472


مریم رضوی
دوازدهم
تجربی
6315


سیدمحمدرضا مشعلی
دوازدهم
تجربی
6303


شیدا محتشم
تجربی
دوازدهم
6286


الهه فرهنگ
تجربی
دوازدهم
6137


دوازدهم ریاضی

محمدرضا زرعی حور
ریاضی
دوازدهم
6569


نیلوفر مقیمی
ریاضی
دوازدهم
6285


فرزانه آذربایجانی
ریاضی
دوازدهم
6268


یازدهم تجربی

محدثه فرجی
تجربی
یازدهم
6462


امیرحسین توکلی
یازدهم
تجربی
6042

80%
Awesome
  • Design