کارنامه های آزمون قلمچی 21 دی 1397

زمان موردنیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

       برترین های آکادمی در آزمون قلمچی 21 دی 1397


آرین گرگیج


امیرحسین اسحاقی


امیر حسین توکلی


امیر علی حاتمی


حانیه رهبری نیا


زهرا محمدی


زهرا نادی ثانی


زینب حسینی


زینب موذنی


شقایق بهشتی


شیدا محتشم امیری


صحرا افشین


صحرا افشین


علی جباری راد


علی علیزاده


فریما طالب پور


محدثه فرحی


محمد جواد یزدانی


محمد رضا زرعی حور


محمد شکری


محمد رضا مشعلی


مریم رضوی


مهسا مهربان


نرجس رحمت


ویدا عباسی


کوثر خبازی


یاسین حاجی

80%
Awesome
  • Design