کارنامه های آزمون قلمچی 2 آذر 1397

زمان موردنیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

    برترین های آکادمی در آزمون قلمچی 2 آذر 1397


صحرا افشین


نرجس رحمت

 


آرین گرگیج

 


زهرا محمدی

 


 محدثه فرجی

 


علی مجلسی


احلام آزاد


امید اسکندری


امیرحسین پریداد


رضا عذاری


شقایق بهشتی


علی علیزاده


لیلا طالبی


محمد جواد یزدانی


محمدرضا زرعی حور


مریم رضوی


مهسا مهربان


ناهید پور ایران


نیلوفری داودی


ویدا عباسی


یاسین حاجی

80%
Awesome
  • Design