پشت کنکور تجربی

کارنامه های آزمون قلمچی 19 بهمن 1397

زمان موردنیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

پشت کنکور تجربی

مهسا مهربان
تجربی
فارغ التحصیل
تهران
7014

 


 زهرانادی ثانی

تجربی

فارغ التحصیل

6799


 صحرا افشین

تجربی

فارغ التحصیل

6710

 


علی محمودابادی

تجربی

فارغ التحصیل

6106

 


 زینب حسینی

تجربی

فارغ التحصیل

6038


دوازدهم تجربی

 آرین گرگیج

تجربی

دوازدهم

7261

 


 ویدا عباسی

تجربی

دوازدهم

6853

 


امیر حسین اسحاقی

تجربی

دوازدهم

6731

 


نرجس رحمت

تجربی

دوازدهم

6666

 


 زهرا محمدی

تجربی

دوازدهم

6562

 


 شقایق بهشتی

تجربی

دوازدهم

6313

 


علی علیزاده

تجربی

دوازدهم

6256

 


امیررضاقربانی فرد

تجربی

دوازدهم

6102

 


 علی جمشیدی

تجربی

دوازدهم

6093


نیلوفر مقیمی
ریاضی
دوازدهم
6010


دوازدهم ریاضی

محمد رضا زرعی حور
ریاضی
دوازدهم
6404


زینب مؤذنی
ریاضی
دوازدهم
6370


نوید طالبی
ریاضی
دوازدهم
6207


یازدهم تجربی

محدثه فرجی
تجربی
یازدهم
6826


امیرعلی حاتمی
تجربی
یازدهم
6555


یاسین حاجی محمودی
تجربی
یازدهم
6285


لیلا طالبی
رشته تجربی
یازدهم
6008

80%
Awesome
  • Design