کارنامه های آزمون قلمچی 18 آبان 1397

زمان موردنیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

   برترین های آکادمی در آزمون قلمچی 18 آبان 1397


 آرین گرگیج


الهه فرهنگ


امید اسکندری


امیرحسین پریداد


امیرحسین توکلی


زهرا سهرابی


زهرا محمدی


شقایق بهشتی


شیما شاه آبادی


صحرا افشین


علی علیزاده

 


فاطمه حسینی پور


لیلا طالبی


مجتبی مرتضوی


محدثه فرجی


محمدجواد یزدانی


محمد زرعی حور


 مریم رضوی

 


مهسا مهربان


نرجس رحمت


ویدا عباسی

80%
Awesome
  • Design