کارنامه های آزمون قلمچی 17 اسفند 1397

زمان موردنیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

        برترین های آکادمی در آزمون قلمچی 17 اسفند 1397


پشت کنکور تجربی

مهسا مهربان


 زهرا نادی


زینب حسینی


علی محمودآبادی


صحرا افشین


پشت کنکور ریاضی

فاطمه رمضانی


دوازدهم تجربی

آرین گرگیج


ویدا عباسی


زهرا محمدی


احمد ظاهری


شقایق بهشتی


امیرحسین اسحاقی


امیررضا قربانی فرد


مریم رضوی


الهه فرهنگ


علی علیزاده


محمدرضا مشعلی


امیرحسین پریداد


دوازدهم ریاضی

محمدرضا زرعی حور


کریم کریمی


زینب موذنی

80%
Awesome
  • Design