کارنامه های آزمون قلمچی سال تحصیلی 96 – 97

زمان موردنیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

بخشی از کارنامه های کنکوری های 97 در آزمون های قلمچی 97 – 96


ساناز ملاشاهی

شهرستان مراغه

رشته : تجربی

آزمون 19 آبان 1396

تراز : 7030


ساناز ملاشاهی

شهرستان مراغه

رشته : تجربی

آزمون 3 آذر 1396

تراز : 7374


آناهیتا ماکتالی

شهرستان مراغه

رشته : تجربی

آزمون 20 بهمن 1396

تراز : 6991


علی جلیلیان

رشته : تجربی

آزمون 20 بهمن 1396

تراز : 7041


ساناز ملاشاهی

رشته : تجربی

آزمون 20 بهمن 1396

تراز : 7169


علی جلیلیان

رشته : تجربی

آزمون 4 اسفند 1396

تراز : 6867


سوران قادری ( یازدهم )

رشته : تجربی

آزمون 4 اسفند 1396

تراز : 6867


علی جلیلیان

رشته : تجربی

آزمون 18 اسفند 1396

شهرستان : خرمشهر

تراز : 7000

 

80%
Awesome
  • Design