کارنامه های آزمون سنجش 6 بهمن 1396

زمان موردنیاز برای مطالعه: 4 دقیقه

 کارنامه های درخشان کنکوری های 1397 در آزمون سنجش 6 بهمن 1396


مریم شریفی

شهرستان رفسنجان

رشته : تجربی

تراز : 11428


ساناز ملاشاهی

شهرستان مراغه

رشته : تجربی

تراز : 12235

 


 آیسان امینیان

شهرستان تبریز

رشته : تجربی

تراز : 12235

 آیدا ایوبی

شهرستان مشهد

رشته : تجربی

تراز : 11826

 


پریناز اسکندری

شهرستان تهران

رشته : تجربی

تراز : 11159

 


 سعیده دانشیار

شهرستان تبریز

رشته : تجربی

تراز : 11051

 نگین فقیهی

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 11021

 

حدیث محمدیان

شهرستان زابل

رشته : تجربی

تراز : 10857

 


مهلا سلمانی

شهرستان رفسنجان

رشته : تجربی

تراز : 10722

 


شمیم صدرالدین

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 10674

 


زهرا لطیفی

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 10555

 


آیناز امینیان

شهرستان تبریز

رشته : تجربی

تراز : 10496

 فاطمه بلیوند

شهرستان خوزستان

رشته : تجربی

تراز : 10456

 


شیوا نوری

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 10439

 


نگین رهنما

شهرستان فارس

رشته : تجربی

تراز : 10388


کوهیار شکوهی

شهرستان آمل

رشته : تجربی

تراز : 10388

 


شادان جامی

شهرستان تربت جام

رشته : تجربی

تراز : 10253

 


مریم امیدواری

شهرستان کرمان

رشته : تجربی

تراز : 10161


قاطمه مرادی

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 10140

 فائزه خلیلی

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 10081

 محمد براتی

شهرستان اصفهان

رشته : ریاضی

تراز : 10342

 


فروغ رنجبر

شهرستان اصفهان

رشته : هنر

تراز : 11000

 رتبه 2 کشوری

 


نگین پزنده

شهرستان اصفهان

رشته : هنر

تراز : 10192

 رتبه 10 کشوری

 

  کارنامه های درخشان کنکوری های 1398 در آزمون سنجش 6 بهمن 1396


فاطمه مهدویان

شهرستان دورود لرستان

رشته : تجربی

تراز : 11500


یاسمین ساداتی

شهرستان ساری

رشته : انسانی

تراز : 11200

80%
Awesome
  • Design