کارنامه های آزمون سنجش 5 بهمن 1397

زمان موردنیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

     برترین های آکادمی در آزمون سنجش 5 بهمن 1397


 سیما علیدادی

تربت حیدریه

پیش تجربی

11630


محسن خوروش

تهران

تجربی

پشت کنکور

11581


زهرا حمزه نژادی

اصفهان

پشت کنکور تجربی

تراز:11559


مهلا محمدی

رفسنجان

تجربی

فارغ التحصیل

۱۱۵۲۲


مریم هدایتی

علوم انسانی

محموداباد

دوازدهم

11428


هدی قربانی

طبس

تجربی

یازدهم

 11325


مریم مقدم

قم

پشت کنکور

تجربی

۱۱۲۲۱


یاسمن طاهری

رفسنجان

تجربی

11070


پریناز اسلامی

اصفهان

تجربی

پشت کنکور

11058


علی مرتضوی

رفسنجان

پیش تجربی

تراز کل : 11036


محمد جواد شفیعی

رفسنجان

تجربی

نظام قدیم

11002تراز کل


مائده قلی زاده

تهران

دوازدهم انسانی

10978


احسان آقایی

دوازدهم انسانی

کرمانشاه

9461


فروزان خانه باد

پشت کنکور تجربی

کرمانشاه

10941


نرگس محمدزاده

دوازدهم هنر

پاکدشت

7993


نگین کامران

دوازدهم هنر

اصفهان

8971


همراز پزشکی

دوازدهم هنر

میانه

7711


80%
Awesome
  • Design