کارنامه های آزمون سنجش 31 فروردین 1397

زمان موردنیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

 کارنامه های درخشان کنکوری های 1397 در آزمون سنجش 31 فروردین 1397


مریم عظیمی

شهرستان اصفهان

رشته : انسانی

تراز :  10285

رتبه معادل کنکور 1396 : 144


زهرا طریقت

شهرستان اسکو

رشته : انسانی

تراز :  10060

رتبه معادل کنکور 1396 : 69


فایزه مصلحی

شهرستان اصفهان

رشته : انسانی

تراز :  11443

رتبه معادل کنکور 1396 : 28


مینا بربریان

شهرستان مراغه

رشته : تجربی

تراز :  10634

رتبه معادل کنکور 1396 : 246


آیدا ایوبی

شهرستان مشهد

رشته : تجربی

تراز :  11363

رتبه معادل کنکور 1396 : 41


حانیه خدایی

شهرستان اردبیل

رشته : تجربی

تراز :  10579

رتبه معادل کنکور 1396 : 280


سلوا ولی زاده

شهرستان تبریز

رشته : تجربی

تراز :  9910

رتبه معادل کنکور 1396 : 802


آیسان امینیان

شهرستان تبریز

رشته : تجربی

تراز :  10691

رتبه معادل کنکور 1396 : 183


مینو محمدی

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز :  10249

رتبه معادل کنکور 1396 : 510


حدیث پورباغر

شهرستان بابل

رشته : تجربی

تراز :  10732

رتبه معادل کنکور 1396 : 201


مهلا سلمانی

شهرستان رفسنجان

رشته : تجربی

تراز :  10377

رتبه معادل کنکور 1396 : 408


شادان جامی

شهرستان تربت جام

رشته : تجربی

تراز :  9621

رتبه معادل کنکور 1396 : 582


آناهیتا ماکنانی

شهرستان اندیمشک

رشته : تجربی

تراز :  11015

رتبه معادل کنکور 1396 : 21


ساناز صنعتگر

شهرستان مراغه

رشته : تجربی

تراز :  11525

رتبه معادل کنکور 1396 : 25


کیانا گرایلو

شهرستان بجنورد

رشته : تجربی

تراز :  11618

رتبه معادل کنکور 1396 : 22


ملیکا جانقربان

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز :  10745

رتبه معادل کنکور 1396 : 166


محمد براتی

شهرستان اصفهان

رشته : ریاضی

تراز :  12643

رتبه معادل کنکور 1396 : 1


فروغ رنجبر

شهرستان اصفهان

رشته : هنر

تراز :  11547

رتبه معادل کنکور 1396 : 3


حانیه حکمت

شهرستان اصفهان

رشته : هنر

تراز :  9812

رتبه معادل کنکور 1396 : 68

  کارنامه های درخشان کنکوری های 1398 در آزمون سنجش 31 فروردین 1397


نگین بخشعلی

شهرستان تهران

رشته : تجربی

تراز :  11003

80%
Awesome
  • Design