کارنامه های آزمون سنجش 30 فروردین 1398

زمان موردنیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

برترین های آکادمی در آزمون سنجش 30 فروردین 1398


الهه فرهنگ

دوازدهم تجربی

اهواز

9140


آرین گرگیج

دوازدهم تجربی

زاهدان

9723


مائده قلی زاده

دوازدهم انسانی

تهران

8933


محمدجواد شفیعی

پشت کنکور تجربی

رفسنجان

9150


مهسا مهربان

پشت کنکور تجربی

تهران

8569


نرگس محمدزاده

دوازدهم هنر

پاکدشت تهران

7925


زهرا حمزه نژادی

پشت کنکور تجربی

اصفهان

8435


زهرا محمدی

دوازدهم تجربی

تهران

8259


پریناز اسلامی

پشت کنکور تجربی

اصفهان

7955


مریم مقدم

پشت کنکور تجربی

قم

7966


بهناز بهرامی

پشت کنکور هنر

تهران

7696


آوا لشکری زاده

پشت کنکور تجربی

شیراز

8308


زهرا نادی

پشت کنکور تجربی

خراسان شمالی

8409


سیما علیدادی

پشت کنکور تجربی

تربت حیدریه

8879


محمدرضا زرعی حور

دوازدهم ریاضی

ساری

8186


80%
Awesome
  • Design