کارنامه های آزمون سنجش 30 آذر 1397

زمان موردنیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

برترین های آکادمی در آزمون سنجش 30  آذر 1397


پشت کنکور تجربی :

 

زهرا حمزه نژادی

اصفهان

13556

پشت کنکور تجربی


علی مرتضوی

رفسنجان

13045

چهارم تجربی


پریناز اسلامی

اصفهان

12712

پشت‌کنکور تجربی


یاسمن طاهری

رفسنجان

12664

پشت کنکور تجربی


فائزه پناهی

اصفهان

12564

پشت کنکور تجربی


محسن خوروش

تهران

12384

پشت کنکور تجربی


آیسان امینیان

تبریز

12270

پشت کنکور تجربی


مریم امیدواری

سیرجان

12048

پشت کنکور تجربی


سلوا ولی زاده

تبریز

11738

پشت کنکور تجربی


مهلا محمدی

رفسنجان

11913

فارغ التحصیل تجربی


فائزه دهقانی

اصفهان

11683

فارغ التحصیل تجربی


فروزان خانه باد

کرمانشاه

11583

پشت کنکور تجربی


امیرحسین اسماعیلی

رفسنجان

11533

پشت کنکور تجربی


سیما علیدادی

تربت حیدریه

11471

پشت کنکور تجربی


مریم مقدم

قم

11430

پشت کنکور تجربی


محمد ابراهیمی

قائمشهر

11222

فارغ التحصیل تجربی


غزاله قربانی

اصفهان

11031

پشت کنکور تجربی


دوازدهم تجربی سنجش :

 

فاطمه فرهادی

11983

اصفهان

دوازدهم تجربی


دوازدهم انسانی سنجش :

مائده قلی زاده

تهران

11763

دوازدهم انسانی


مریم هدایتی

محموداباد

11418

دوازدهم انسانی


هلیا نوروززاده

تهران

11079

دوازدهم انسانی


دوازدهم هنر  سنجش :

هدیه قنادیان

اصفهان

10994

دوازدهم هنر


یازدهم تجربی سنجش :

هدی قربانی

طبس

12567

یازدهم تجربی


محمد امین امینی

لنجان / اصفهان

11367

یازدهم تجربی


هستی نوروزی

ازنا / لرستان

11313

یازدهم تجربی

80%
Awesome
  • Design