کارنامه های آزمون سنجش 3 اسفند 1397

زمان موردنیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

برترین های آکادمی در آزمون سنجش 3 اسفند 1397


سیما علیدادی

پشت کنکور تجربی

تربت حیدریه

10223


مائده قلی زاده

دوازدهم انسانی

تهران

10017


علی مرتضوی

پشت کنکور تجربی

رفسنجان

9885


پریناز اسلامی

پشت کنکور تجربی

اصفهان

9809


فروزان خانه باد

پشت کنکور تجربی

کرمانشاه

9304


محمد ابراهیمی

پشت کنکور تجربی

قائم شهر

9337


یاسمین ناظمی

دوازدهم هنر

اصفهان

8962


احسان آقایی

دوازدهم انسانی

سرپل ذهاب

8221


بهناز بهرامی

پشت کنکور هنر

تهران

8831


فائزه پناهی

پشت کنکور تجربی

اصفهان

9836


محسن خوروش

پشت کنکور تجربی

تهران

9779


محمد جواد شفیعی

پشت کنکور تجربی

رفسنجان

9922


مریم مقدم

پشت کنکور تجربی

قم

7917


نرگس محمدزاده

دوازدهم هنر

پاکدشت

7886


نگین کامران

دوازدهم هنر

اصفهان

7987


همراز پزشکی

دوازدهم هنر

میانه

8284


80%
Awesome
  • Design