کارنامه های آزمون سنجش 3 آذر 1396

زمان موردنیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

کارنامه های درخشان کنکوری های 1397 در آزمون 3 آذر 1396  


نگین فقیهی

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 12141


آیسان امینیان

شهرستان تبریز

رشته : تجربی

تراز : 11966


سعیده دانشیار

شهرستان : تبریز

رشته : تجربی

تراز : 11933


مهلا سلمانی

شهرستان رفسنجان

رشته : تجربی

تراز : 11385


مریم شریفی

شهرستان رفسنجان

رشته : تجربی

تراز : 11050


حدیث محمدیان

شهرستان زابل

رشته : تجربی

تراز : 11204


شادان جامی

شهرستان تربت جام

رشته : تجربی

تراز : 10709


آیدا ایوبی

شهرستان مشهد

رشته : تجربی

تراز : 10944


پریناز اسکندری

شهرستان تهران

رشته : تجربی

تراز : 10892


شمیم صدرالدین

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 10835


الهام ستوده

شهرستان شیراز

رشته : تجربی

تراز : 10564


ملیکا عیدی زاده

شهرستان اهواز

رشته : تجربی

تراز : 10463


فاطمه مرادی

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 10289


مریم امیدواری

شهرستان سیرجان

رشته : تجربی

تراز : 10004


محمد براتی

شهرستان اصفهان

رشته : ریاضی

تراز : 10094


فائزه مصلحی

شهرستان اصفهان

رشته : انسانی

تراز : 11692

کارنامه های درخشان کنکوری های 1398 در آزمون 3 آذر 1396 


فاطمه مهدویان

شهرستان دورود استان لرستان

رشته : تجربی

تراز : 11233


الهام موسوی

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 10061


یاسمین ساداتی

شهرستان ساری

رشته : انسانی

تراز : 11047

80%
Awesome
  • Design