کارنامه های آزمون سنجش 24 اسفند 1397

زمان موردنیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

برترین های آکادمی در آزمون سنجش 24 اسفند 1397


آرین گرگیج

دوازدهم تجربی

زاهدان

9978


ویدا عباسی

دوازدهم تجربی

مبارکه اصفهان

8967


محمدرضا زرعی حور

دوازدهم ریاضی

ساری

9042


مائده قلی زاده

دوازدهم انسانی

تهران

8794


الهه فرهنگ

دوازدهم تجربی

اهواز

8741


سیما علیدادی

پشت کنکور تجربی

تربت حیدریه

9103


پریناز اسلامی

پشت کنکور تجربی

اصفهان

8709


نیلوفر مقیمی

دوازدهم ریاضی

تنکابن مازندران

8121


بهناز بهرامی

پشت کنکور هنر

تهران

7582


زهرا حمزه نژادی

پشت کنکور تجربی

اصفهان

8613


سپیده خوانساریان

پشت کنکور تجربی

همدان

7996


شقایق بهشتی

دوازدهم تجربی

تنکابن مازندران

8257


علی مرتضوی

پشت کنکور تجربی

رفسنجان

8171


فائزه پناهی

پشت کنکور تجربی

اصفهان

8428


فروزان خانه باد

پشت کنکور تجربی

کرمانشاه

8205


محسن خوروش

پشت کنکور تجربی

تهران

8191


محمدجواد شفیعی

پشت کنکور تجربی

رفسنجان

9036


مریم رضوی

دوازدهم تجربی

مشهد

8375


نرگس محمدزاده

دوازدهم هنر

پاکدشت

7906


نگین کامران

دوازدهم هنر

اصفهان

7975


همراز پزشکی

دوازدهم هنر

میانه

7966


یاسمین ناظمی

دوازدهم هنر

اصفهان

7809


80%
Awesome
  • Design