کارنامه های آزمون سنجش 24 آذر 1396

زمان موردنیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

 کارنامه های درخشان کنکوری های 1397 در آزمون سنجش 24 آذر 1396


شمیم صدرالدین

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 12386


ساناز ملاشاهی

شهرستان مراغه

رشته : تجربی

تراز : 12101


سعیده دانشیار

شهرستان تبریز

رشته : تجربی

تراز : 11357


آیسان امینیان

شهرستان تبریز

رشته : تجربی

تراز : 11203


فائزه مصلحی

شهرستان اصفهان

رشته : انسانی

تراز : 10762


فروغ رنجبر

شهرستان اصفهان

رشته : هنر

تراز : 9494

 کارنامه های درخشان کنکوری های 1398 در آزمون سنجش 24 آذر 1396


یاسمین ساداتی

شهرستان ساری

رشته : انسانی

تراز : 11142

80%
Awesome
  • Design