کارنامه های آزمون سنجش 2 آذر 1397

زمان موردنیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

برترین های آکادمی در آزمون سنجش 2 آذر 1397


سید علی مرتضوی


فاطمه فرهادی


زهرا حمزه نژادی

 


هدی قربانی


آیدا جعفری


آیلار عطاردی


سیما علیدادی


مائده قلی زاده


مینو شریفی


نرگس محمد زاده

 


 نسرین اعتصامی

 


 نگین کامران


هدیه قنادیان


همراز پزشکی


یاسمن طاهری


یاسمن ناظمی


یاسمن ساداتی

80%
Awesome
  • Design