کارنامه های آزمون سنجش 18 اسفند 1396

زمان موردنیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

 کارنامه های درخشان کنکوری های 1397 در آزمون سنجش 18 اسفند 1396


شمیم صدرالدین

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز :  13160


آیدا ایوبی

شهرستان مشهد

رشته : تجربی

تراز :  11804

 


حدیث محمدیان

شهرستان زابل

رشته : تجربی

تراز : 11608

 


 فائزه خلیلی

شهرستان فولادشهر

رشته : تجربی

تراز : 11444

 


آیسان امینیان

شهرستان تبریز

رشته : تجربی

تراز : 11416

 


 ملیکا عیدی زاده

شهرستان اهواز

رشته : تجربی

تراز : 11198

 


مهلا سلمانی

شهرستان رفسنجان

رشته : تجربی

تراز : 11170

 


سعیده دانشیار

شهرستان تبریز

رشته : تجربی

تراز : 11080


نگین فقیهی

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 11000


مریم شریفی

شهرستان رفسنجان

رشته : تجربی

تراز : 10968


مریم شریفی

شهرستان رفسنجان

رشته : تجربی

تراز : 10968


مریم امیدواری

شهرستان سیرجان

رشته : تجربی

تراز : 10610


محمد براتی

شهرستان اصفهان

رشته : ریاضی

تراز : 12040


فائزه مصلحی

شهرستان اصفهان

رشته : ریاضی

تراز : 11009


فروغ رنجبر

شهرستان اصفهان

رشته : هنر

تراز : 11004


بیتا بربریان

شهرستان مراغه

رشته : تجربی

تراز : 12443

 کارنامه های درخشان کنکوری های 1398 در آزمون سنجش 18 اسفند 1396


یاسمین ساداتی

شهرستان ساری

رشته : انسانی

تراز :  11196

80%
Awesome
  • Design