کارنامه های آزمون سنجش 12 آبان 1396

زمان موردنیاز برای مطالعه: 3 دقیقه

کارنامه های درخشان کنکوری های 1397 در آزمون سنجش 12 آبان 1396


 مریم شریفی

شهرستان رفسنجان

رشته : تجربی

تراز : 11946


مهلا سلمانی

شهرستان رفسنجان

رشته : تجربی

تراز : 11780


آیسان امینیان

شهرستان تبریز

رشته : تجربی

تراز : 11773


سعیده دانشیار

شهرستان تبریز

رشته : تجربی

تراز :  11524


ملیکا عیدی زاده

شهرستان اهواز

رشته : تجربی

تراز :  11174


شمیم صدرالدین

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 11598


فائزه مصلحی

شهرستان اصفهان

رشته : انسانی

تراز : 11443 


حدیث محمدیان

شهرستان زابل

رشته : تجربی

تراز : 11068


شیوا نوری

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 10903


آیدا ایوبی

شهرستان مشهد

رشته : تجربی

تراز : 10867


نگین رهنما

شهرستان فسا

رشته : تجربی

تراز : 10600


پریناز اسکندری

شهرستان تهران

رشته : تجربی

 تراز : 10522


هانیه فقرایی

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 10255


کوهیار شکوهی

شهرستان آمل

رشته : تجربی

تراز : 10237

کارنامه های درخشان کنکوری های 1398 در آزمون سنجش 12 آبان 1396


فاطمه مهدویان

شهرستان دورود استان لرستان

رشته : تجربی

تراز : 11707


الهام موسوی

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز : 10455

80%
Awesome
  • Design