کارنامه های آزمون سنجش 11 خرداد 1397

زمان موردنیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

  کارنامه های درخشان کنکوری های 1397 در آزمون سنجش 11 خرداد 1397


آناهیتا ماکنالی

شهرستان اندیمشک

رشته : تجربی

تراز :  11364

رتبه معادل کنکور 1396 : 1


آیسان امینیان

شهرستان تبریز

رشته : تجربی

تراز :  11210

رتبه معادل کنکور 1396 : 57


آیدا ایوبی

شهرستان مشهد

رشته : تجربی

تراز :  12136

رتبه معادل کنکور 1396 : 1


بیتا بربریان

شهرستان مراغه

رشته : تجربی

تراز :  11157

رتبه معادل کنکور 1396 : 74


سعیده دانشیار

شهرستان تبریز

رشته : تجربی

تراز :  10999

رتبه معادل کنکور 1396 : 94


شمیم صدرالدین

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز :  11296

رتبه معادل کنکور 1396 : 48


فروغ رنجبر

شهرستان اصفهان

رشته : هنر

تراز :  12329

رتبه معادل کنکور 1396 : 1


محمد براتی

شهرستان اصفهان

رشته : ریاضی

تراز :  12300

رتبه معادل کنکور 1396 : 1


مهلا سلمانی

شهرستان رفسنجان

رشته : تجربی

تراز :  10833

رتبه معادل کنکور 1396 : 155


ملیکا جانقربان

شهرستان اصفهان

رشته : تجربی

تراز :  11231

رتبه معادل کنکور 1396 : 55

80%
Awesome
  • Design