کارنامه های آزمون سنجش 11 آبان 1397

زمان موردنیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

 برترین های آکادمی در آزمون سنجش 11 آبان 1397


آیدا جعفری

 


آیسان امینیان

 


 آیلار عطاردی

 


 حانی رهبری نیا

 


 زهرا حمزه نژاد

 


سلوا ولی زاده

 


 سیما علیدادی

 


شایان مرادی 


شیما شاه مرادی


علی مرتضوی


فاطمه فرهادی 

 


فایزه پناهی


مایده قبل زاده


محسن خوروش


محمد امین امینی


مریم هدایتی


نسترن ابراهیمی


هدی قربانی ( یازدهم تجربی )


یاسمن طاهری

80%
Awesome
  • Design