کارنامه کنکوری های رتبه برتر - برترین مشاور کنکور

کارنامه های رتبه های برتر کنکور 99 - شاگردان امیر میرهلی

درصدهای رتبه یک کنکور 97 و کنکور یک 99

کارنامه های رتبه های برتر کنکور 98 - شاگردان امیر میرهلی

رتبه 5 کنکور انسانی
مشاوره کنکور رتبه 1261 کنکور تجربی
مشاوره کنکور رتبه برتر کنکور تجربی
مشاوره کنکور رتبه برتر کنکور تجربی
مشاوره کنکور رتبه برتر کنکور تجربی
مشاوره کنکور رتبه برتر کنکور ریاضی
رتبه برتر کنکور رتبه 395 تجربی
مشاوره کنکور رتبه 339 کنکور ریاضی
مشاوره کنکور رتبه برتر کنکور تجربی
مشاوره کنکور رتبه برتر کنکور تجربی
مشاوره کنکور رتبه برتر کنکور تجربی
مشاوره کنکور رتبه برتر کنکور تجربی
مشاوره کنکور رتبه 845 کنکور تجربی
مشاوره کنکور رتبه برتر کنکور تجربی
مشاوره کنکور رتبه برتر کنکور انسانی
مشاوره کنکور رتبه برتر کنکور تجربی
مشاوره کنکور رتبه برتر کنکور تجربی

آخرین مطالب وبلاگ

مهارت در آزمون و حفظ بازدهی و انرژی در طول آزمون آزمایشی و کنکور مهارتهای تست زنی در سال کنکور نقش تخریبی صداهای مزاحم و حواشی در سال کنکور ایجاد تعادل در مطالعه دروس و پایبندی به اجرای کامل برنامه درسی در سال کنکور راه‌های افزایش تمرکز هنگام درس خواندن در سال کنکور