فایل های صوتی و پادکست 

مصاحبه مینا صباغیان
۱۴۰۰/۱۱/۲۵
"مصاحبه با رتبه برتر" رتبه ی 778 کنکور تجربی منطقه 2 خانم مینا صباغیان از...
مصاحبه با رتبه برتر
۱۴۰۰/۰۹/۲۲
"مصاحبه با رتبه برتر" رتبه 3979 کنکور تجربی، آقای محمد مهدی ابراهیمی از اراک قبولی...
۱۴۰۰/۰۹/۲۲
"مصاحبه با رتبه برتر" رتبه 788 کنکور تجربی، مینا صباغیان از کاشان قبولی پزشکی دانشگاه...
مصاحبه فاطمه جعفری
۱۴۰۰/۰۹/۱۱
"مصاحبه با رتبه برتر" رتبه 53 کنکور تجربی خانم فاطمه جعفری از تهران قبولی رشته...
مصاحبه درسا جوانشیر
۱۴۰۰/۰۷/۰۱
"مصاحبه با رتبه برتر" رتبه ی 4(منطقه) و 8(کشور) کنکور هنر منطقه ی 1خانم درسا...
مصاحبه اقای محمد سپهر عبادی
۱۴۰۰/۰۶/۲۰
"مصاحبه با رتبه برتر" رتبه ی 23 کنکور انسانی منطقه 2 آقای محمد سپهر عبادی...