چرا به بودجه بندی آزمون های آزمایشی نمی رسیم ؟

زمان موردنیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

واکاوی دلایل نرسیدن به بودجه بندی آزمونهای آزمایشی

نرسیدن به بودجه بندی آزمون یکی از دغدغه های مهم دانش آموزان است چون قاعدتا وقتی به بودجه بندی نمیرسیم ، تراز افت پیدا‌ میکند و باعث سرخوردگی و حرف های نگران کننده دیگران خواهد شد در نتیجه اضطراب ایجاد میشود و حتی اگر دانش آموز به بودجه آزمونی رسیده باشد ، این نگرانی همراه او خواهد بود و تمامی این اتفاقات زنجیره وار به هم مرتبط هستند.

۴ علت برای این موضوع وجود دارد :

۱- نیاز به زیرسازی و رعایت پیش نیازها :

این علت را با یک مثال توضیح میدهیم ؛ شخصی قصد دارد خانه ای را بسازد و برای این کار به مهندس ساختمان مراجعه میکند . مهندس با توجه به وسعت زمین و خانه مورد انتظار فرد ، زمانی را تعیین میکند اما آن فرد نمی پذیرد و میخواهد خانه در مثلا ۱/۴ زمان تعریف شده ساخته شود . مهندس به آن فرد میگوید از نظر تخصصی اینکار امکان پذیر نیست و باید زمانی صرف پی ریزی ، اصول معماری و …صرف شود .
این وضعیت مشابه وضع دانش آموزی است که بدون رعایت پیش نیازها ، بودجه بندی را تمام کند که اگر اینکار هم انجام دهد ، کیفیتی در مطالعه‌ نمی بیند .

۲- ضعف علمی‌ :

مسلما اگر دانش آموز به هر دلیلی ضعف درسی داشته باشد ، اولویت با برطرف شدن ضعف هاست‌ و باید برای آنها زمان صرف شود و بعد از اطمینان از به تسلط رسیدن ، سراغ مباحث بعدی رفت و در این شرایط برنامه هم آهسته تر پیش میرود .

۳- کم کاری های خود دانش آموز :

در اینجا هم به مانند اوایل سال جدید است که اکثر مردم شور و اشتیاق زیادی برای انجام یک سری کارها دارند
هرچه جلوتر میرویم ، انگیزه هم کمتر میشود بعضی اوقات هم برعکس است ؛ دانش آموز می گوید من چند هفته تا آزمون بعد فرصت دارم هفته اول کمی استراحت میکنم هفته بعد پرانرژی میخوانم و متاسفانه تعادل وجود ندارد .

۴- صرف زمان برای اتمام مراحل یادگیری فصلی خاص :

ممکن است تمام مراحل یادگیری فصلی کامل نشده (مثلا چند مرحله آخر مرور) و به خوبی تثبیت صورت نگرفته باشد اما فصل جزو بودجه بندی است . در این حالت بعد از آزمون هم ، چند روز اول باید به تکمیل مراحل باقی مانده پرداخت و رفع اشکال باید انجام شود ولو اینکه آن فصل در بودجه آزمون بعدی نباشد .

نتیجه کلی

تراز با اهمیت است اما نباید کمیت های این چنینی کیفیت مطالعه را تحت الشعاع قرار دهد چرا که نتایجی به مراتب ناخوشایندتر به دنبال دارد .

توضیحات کامل در این باره در ویس زیر

دانلود

80%
Awesome
  • Design