نکاتی درمورد جمع بندی صحیح دینی ( محسن خوروش درصد 100 دینی کنکور 98 )

🔷 مقدمه

با توجه به ضریب درس دینی و اینکه درسی است که به نسبت دیگر دروس درصد های بالا قابل دسترس تر هست باید در دوران جمع بندی توجه زیادی به این درس داشت حتی اگر تا الان به این درس کم توجهی کرده باشیم!

 

نکته اول: موشکافی تست های کنکور سال های اخیر(به خصوص آخرین سال) برای ایده گرفتن و آشنایی با سبک طراحی تست کنکور در چند سال اخیر؛ کنکور های سال های اخیر بیشتر از آنکه بخواهد جنبه سنجشی برای ما داشته باشد باید چراغ راهی باشد که شیوه مطالعه ما را اصلاح کند تا بتوانیم در زمان باقی مانده بهترین بهره وری را داشته باشیم، نه اینکه زدن این آزمون هارا به ماه پایانی یا حتی روز های آخر موکول کنیم که دیگر آن موقع عملا زمانی برای اصلاح باقی نمانده.

 

نکته دوم: مرور بسیار؛ دینی درسی پر نکته است و بهترین راه برای ماندگاری آن در ذهن مرور آن در تعداد دفعات زیاد است. این به این معنی است که در زمان مطالعه این درس به جای خواندن وسواس گونه یک فصل، بخش های مهم چند فصل از جمله آیات، احادیث، کلمات کلیدی و تعاریف مهم مورد بررسی قرار گیرد.

 

نکته سوم: مطالعه دقیق؛ با توجه به کم بودن زمان، ما باید بتوانیم در کمترین زمان بالاترین کیفیت ممکن رو داشته باشیم با یک مثال منظور از دقیق خوندن رو ببینیم

در سال آخر در درس ششم داریم:

🔹”به تدریج چنین امید ی بر باد رفته و به شقاوت ابدى گرفتار می شوند.”

و همچنین داریم:

🔸”بیشتر در فساد فرو مى روند و قدم به قدم ازانسانی ت فاصله گرفته به تدریج به سوى هالکت ابدى نزدیکتر مى شوند.”

مورد اول عبارت یک در مورد سنت املا یا امهال بود و مورد دوم هم عبارتی در مورد سنت استدراج.

منظور از دقت یعنی موقع خواندن این بخش در کتاب توجه ویژه ای به عبارات داشته باشید که وقتی سوال شد هلاکت ابدی نتیجه کدام سنت است؟ بگوییم سنت استدراج و وقتی سوال شد شقاوت ابدی نتیجه کدام سنت است؟ بگو ییم املا یا امهال

 

نکته چهارم ، جمع بندی هدفمند و ۱۰۰ ٪شخصی سازی شده؛ یعنی با توجه به نقاط ضعف و قوت فصل ها و مباحث را اولویت بندی کنیم. یکی از بهترین کار هایی که برای شناسایی این مباحث و فصول می‌ توان انجام داد بررسی تست های نشاندار و غلط زده شده های منبع تستی کمک درسی که داریم و آزمون های آزمایشی است که شرکت کرده ایم.

نویسنده : محسن خوروش درصد 100 دینی کنکور 98