نماد سایت برنامه ساز کنکور و مربی موفقیت – امیر میرهلی

معرفی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای

معرفی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای

🔹این رشته ناشی از تلفیق دانش و تجربه در دو یا چند حوزه علمی و تخصصی است. در تعریفی تخصصی تر رشته پزشکی هسته ای عبارت است از کلیه اقدامات تخصصی در حیطه بالینی و پاراکلینیکی که در آن از چشمه های باز مواد رادیواکتیو استفاده می شود. تصویر برداری پزشکی به کمک دانش هسته ای از عمده ترین کاربردهای این شغل است. به واقع پزشکی هسته ای یکی از علوم میان رشته ای است که از ترکیب پزشکی و دانش هسته ای به وجود آمده است و همانطور که همیشه گفته ایم علوم میان رشته ای آینده ی درخشانی دارند.

🔹توانایی های لازم:

سلامت جسمی در کنار کار در شرایط سخت از ویژگی های مهم متقاضیان این رشته است. به طور‌کلی منظم بودن در کار و دقیق بودن می تواند تاثیر بسیار زیادی در موفقیت در این رشته داشته باشد.

🔹بازار کار:

این رشته از مشاغل نوظهور و جدید است و با توجه به پیشرفت کشور به سوی استفاده از انرژی هسته ای در زمینه های مختلف نیاز بازار کار به مهندس هسته ای نیز افزایش یافته است. مهندس هسته ای می تواند در سازمان انرژی اتمی، سایت های هسته ای، نیروگاه های هسته ای، شرکت های مهندسی مشاور در حوزه طراحی و ساخت نیروگاه ها، بیمارستان ها، مراکز و پژوهشگاه های پزشکی هسته ای، پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دولتی و خصوصی، مراکز هسته ای صنعتی و شرکت های وارد کننده تجهیزات هسته ای استخدام و مشغول به کار شود. همچنین مهندس هسته ای در صورت داشتن مدرک دکتری و گاهی کارشناسی ارشد در مهندسی هسته ای، می تواند در حوزه آموزش و پژوهش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به عنوان استاد دانشگاه و پژوهشگر فعالیت کنند.

🔹حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی دولتی رشته پزشکی هسته ای سال 97-98 :

در منطقه 1 حدودا 10000 تا 12000،منطقه 2 تا حدود 25000 تا 30000 و منطقه 3 بین 20000 تا 25000 بوده است که سال به سال ممکن است متفاوت باشد. برای قبولی در دانشگاه های برتر باید رتبه ی حدودی 3000 تا 5000 داشته باشید.

🔹تیپ های شخصیتی مناسب برای این رشته بر اساس تست MBTI :
ESFP-ENTP-INTP-ESTJ-ISTJ-ESFJ-ESTP-ISTP

🔹تیپ های شخصیتی مناسب برای این رشته بر اساس تست استرانگ: نزدیکی تیپ های واقع گرا و جست و جوگر در بین 3 تیپ اول تست استرانگ با درصد نزدیک به هم

خروج از نسخه موبایل