نماد سایت برنامه ساز کنکور و مربی موفقیت – امیر میرهلی

رفع خستگی و بی‌انگیزگی در روزهای پایانی مانده به کنکور

خستگی در رزوهای پایانی نزدیک به کنکور

📋تعداد زیادی از داوطلبان در روزهای پایانی خسته می شوند و ساعت مطالعه پایین دارند یا اینکه به صورت نوسانی پیش می‌روند و تنها درصد کمی با حفظ کمیت و کیفیت مطالعه با روحیه ادامه می‌دهند.

📶یک واقعیت وجود دارد آن هم این است که کسانی در کنکور نتیجه می‌گیرند که بدون خستگی تلاش خود را با انگیزه ادامه می‌دهند و نتایج تجربی انجام شده نشان می‌دهد که در ماه پایانی می‌توان نتیجه را تغییر داد و بهتر کرد و افرادی که ساعت مطالعه نوسانی یا پایین دارند باید مسئولیت کار خود را بپذیرند.

به عقیده برخی تهییج و تشویق داوطلب برای بازگشت انگیزه روش درست و مناسبی است اما در واقع “چاه باید از خودش آب داشته باشد” و خود شخص باید انگیزه درونی داشته باشد و انگیزه های بیرونی تاثیر های کوتاه مدت دارند.اینکه شخصی خودش بخواهد تلاش کند، به فکر آینده باشد، بدون انتظار از مشاور پدر مادر به مسیر ادامه دهد. از جمله اقداماتی که برای بازگشت انگیزه می‌توان انجام داد علت یابی و موشکافی خستگی و بی انگیزگی است:

1️⃣ یکی از موارد “سازماندهی و مدیریت ذهن” و “تعادل فکر” است:

بعضی از به هم ریختگی ها و آشفتگی های موجود در مسیر طبیعی است. نیاز است از حالت ساکن خارج شوید و فضا و محیط اطراف خود را موقتاً عوض کنید، خروج از وضعیت فعلی و نگاه به تلاش داوطلبان جدی، احساس ترس سازنده نسبت به آینده می تواند کارساز باشد.

2️⃣گفت و گو با خود:

اوقاتی وجود داردکه حوصله ی درس را ندارید و توقف های موقتی برای تان پیش می‌آید؛در این زمان سعی کنید با خود خلوت کنید و شروع به گفت و گو با خود کنید.

تعامل با اجتماع می‌تواند تاثیرگذار باشد، قدم زدن در هوای آزاد و مرور اهداف‌ و مرور زحماتی که در طول مسیر کشیده و دستاوردهایی که در مسیر کسب کرده‌اید نیز بسیار مهم است.

3️⃣ داشتن احساس ترس:

خردمندان و فیلسوفان آلمانی که سردمداران روانشناسی نوین هستند عقیده دارند که ترس یک هیجان بزرگ است که باعث شکل گیری رفتار می‌شود و این مسئله هم از حیث علمی و هم از لحاظ تجربی ثابت شده است. ایجاد ترس باعث کمک به حرکت رو به جلو می شود.

4️⃣ مبهم بودن افکار:

این موضوع در روانشناسی فروید هم مطرح است که به جای نشان دادن مشکلات، مشکلات خود را به طور جدی روانکاوی و پیدا کنید. مادامی که مشکل مرموز باشد نتیجه حاصل نمی‌شود.

هر مسئله منفی مثل خاطرات آزاردهنده و نتایج نه چندان خوب و… باید کنار گذاشته شوند و شواهد مثبت و هنجارهای درست و واقعی، جایگزین هنجارهای نادرست شود.

5️⃣ کمال گرایی و عدم رضایت از شرایط موجود

6️⃣ ایجاد تنوع و تغییر در برنامه:

گاه یک حالت سکون و دلزدگی در برنامه پیش می آید با مشورت با مشاوره یا شخص آگاه تغییرات را در برنامه اعمال کنید به شرط که از کیفیت کار کم نشود

7️⃣ ایجاد حس و انگیزه مثبت:

ضمیر ناخودآگاه با حس و انگیزه مثبت مستقیماً در ارتباط است چون که بسیاری از اعمال و رفتار ما از ضمیر ناخودآگاه همان ناشی می شود و امروزه از حیث علمی، اثبات شده است که آن چیزهایی که به ضمیر ناخودآگاه گفته می‌شود،

فراوانیِ این تداعی ها می تواند باعث تثبیت مطالب در ذهن شود و پس از آن وارد توده ی دریافتی شود تا آن چارچوب ها بر اساس اندیشه های مثبتی که ایجاد می‌کنید به وجود آید.

و این توده ی دریافتی مثل یک آهنربا عمل می کند؛ در واقع تکرار حرف های مثبت مثل من موفق خواهم شد را جذب میکند.این چارچوب و توده باعث جذب فکر مثبت می شود.

⚠️نکته طلایی این است که این توده هر فکر منفی را پس می‌زند و در واقع باعث “واپس زدگی” می‌شود و اجازه نمی‌دهد که وارد ذهن شوند (چرا که ذهن به افکار مثبت شرطی شده) و توده دریافتی پذیرای افکار منفی نیست.

خروج از نسخه موبایل