پیام های مربوط به ثبت نام بررسی نخواهد شد . ثبت نام در طرح برنامه ریزی روزانه مشاور تحصیلی امیر میرهلی صرفا از طریق ( این صفحه ) انجام می شود و این فرم صرفا برای پیام های متفرقه در زمینه امور فنی سایت ، ایجاد مشکل در ثبت نام  ، ربات تلگرامی و … می باشد .